Denne hjemmesider er ikke længere understøttet i Internet Explorer.
Venligst åben siden i Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari.
Book online eller ring til os!
7015 3939

Prisgaranti

Når du booker en skiferie hos skiferie.dk, giver udlejer prisgaranti på alle produkter på skiferie.dk. Prisgarantien betyder, at såfremt du finder præcis samme produkt på anden dansk side eller rejsebureau (dvs. bolig samt relaterede og obligatoriske ekstraudgifter såsom skatter, ekspeditionsgebyrer, slutrengøring m.m.) billigere, får du boligen til den fundne pris. 

Følgende betingelser skal være opfyldt: 

  1. Boligen skal være ledig og kan lejes under samme betingelser hos en anden dansk rejsearrangør
  2. Dokumentation skal være os i hænde senest 7 dage efter bestilling af boligen
  3. Dokumentation skal altid foreligge 30 dage før første lejedag. Prisgarantien dækker udelukkende leje af boligen. Tilkøb er ikke dækket af garantien. 

Prissammenligningen skal ske i forhold til normalprisen, dvs. prisgarantien kan ikke gøres gældende for specielle tilbud, begrænset antal eller kampagnepriser.