Denne hjemmesider er ikke længere understøttet i Internet Explorer.
Venligst åben siden i Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari.
Book online eller ring til os!
7015 3939

Tryghedspakke m. ændrings- og afbestillingssikring

Pris
Tryghedspakken som kan tilkøbes særskilt, koster 5 % af lejemålets pris (dog min. 10 kr. pr. person pr. nat) og skal bestilles inden betaling af depositum / 1. betaling. Pakken giver ret til at afbestille indtil 60 dage før ankomst, inden kl. 12.00 - uden dokumentation. Ved afbestilling tilbagebetales rejsens pris, fratrukket en selvrisiko på 5 %, samt tryghedspakkens pris og evt. ekspeditionsgebyr.

Ændringer
Har du tilkøbt tryghedspakken, kan du gebyrfrit foretage ændringer indtil 14 dage før ankomst. Hvis der i forbindelse med ændringen er omkostninger til feriestedet/leverandøren, skal denne omkostning betales af lejer. Der henvises til pkt. 8 i lejebestemmelserne for yderligere information om ændringer. Du er også garanteret, at den bestilte rejse ikke ændres ved forhøjelse af valutakurser. Din købskurs er fast, når du har bestilt. 

Inkl. sygdomsafbestillingssikring
Ved dokumenteret sygdom kan ferien annulleres helt frem til kl. 12.00 dagen før ankomst. Det indbetalte beløb tilbagebetales med fradrag af en selvrisiko på 5 % af rejsens pris, samt tryghedspakkens pris og evt. ekspeditionsgebyr, såfremt det ved lægeattest dokumenteres, at en af rejsedeltagerne, disses børn, ægtefæller, børnebørn, forældre, bedsteforældre, eller søskende dør, rammes af alvorlige ulykkestilfælde eller af akut alvorlig sygdom. 

Personer der er fyldt 75 år, og personer der lider af kroniske sygdomme, kan ikke dækkes af tryghedspakken. Svangerskab og følger deraf betragtes ikke som sygdom. Udlejer skal informeres så snart sygdommen, der afstedkommer afbestillingen, indtræder. Blanket til udfyldelse af lægen rekvireres hos skferie.dk og skal fremsendes senest 7 dage efter henvendelsen. Omkostninger til dokumentation betales af lejer. Skiferie.dk forbeholder sig ret til at kræve yderligere undersøgelser ved egen læge. Ved hjemrejse pga. sygdom under ferien dækker tryghedspakken ikke.

I force majeure situationer såsom krig, strejke, naturkatastrofe og lignende bortfalder retten til afbestilling 60 dage før ankomst.

Annulleres ferien helt, kan den ikke genbestilles indenfor de næste 48 timer. Færge-, fly- og togbilletter refunderes aldrig.

Skiboliger til mere end 13 personer
Ved bestilling med mere end 90 dage til ankomst skal de første 25% betales med det samme, og kan kun annulleres med tryghedspakken indenfor de første 7 dage efter bestilling. 1. betalingsrate er 25% af opholdets pris, og ved annullering mere end 7 dage efter bestilling og med mere end 90 dage til ankomst, vil annulleringsgebyret være på 25% (1. rate). Ved bestilling af ferie med mindre end 90 dage til ankomst, betales hele ferien, og ved køb af tryghedspakke, dækker denne kun ved sygdom i henhold til lejebestemmelserne.